HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN KHỎI TÀI KHOẢN GOLINK

08-11-2023

Chia sẻ

 

Để thực hiện rút tiền khỏi tài khoản Golink về tài khoản Ngân hàng, Quý khách thực hiện gửi email yêu cầu rút tiền trên hệ thống

Quý khách vào hệ thống chọn Tài chính(1) >> Yêu cầu rút tiền(2)

 

Sau đó điền đầy đủ thông tin ngân hàng nhận tiền. Phần ghi chú ghi rõ lý do rút tiền >> Gửi yêu cầu

 

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Quý khách sau khi được Ban giám đốc duyệt.