HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO GOLINK

08-11-2023

Chia sẻ

 

Để thực hiện các giao dịch, Quý khách lựa chọn một trong các hình thức nạp tiền vào tài khoản của Golink như sau:

1. Nạp tiền trực tiếp

Quý khách có thể nạp tiền trực tiếp tại kho phân phối của Golink

2. Hình thức chuyển khoản

Quý khách chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng của Golink như sau:

Nguyễn Thị Thanh:  ACB – 31032157

Hoàng Doãn Tiến:  ACB – 31034117

Nội dung chuyển khoản: GL MKH SĐT