[TQ-VN] BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TỔNG HỢP (VCTH)

07-11-2023

Chia sẻ

Vận chuyển tổng hợp là hình thức ký gửi hàng hóa trong đó khách trả chi phí vận chuyển đơn hàng theo một mức giá đồng nhất (giống nhau) với tất cả các mặt hàng khác nhau. Chi phí đó đã bao gồm toàn bộ cước vận chuyển và các loại thuế phí khác.

Dưới đây là bảng giá Vận chuyển tổng hợp (VCTH) của Golink

Lưu ý

  1. Trong điều kiện thông quan bình thường, thời gian xuất kho từ Quảng Châu về HN trong vòng 05 – 07 ngày; về kho Hồ Chí Minh là 07-10 ngày
  2. Sau 45 ngày hàng không về chúng tôi sẽ tiến hành đền bù, đối với hàng ký gửi chúng tôi đền x10 lần cước vận chuyển (Không quá giá trị tiền hàng được quý khách cung cấp).
  3. Quý khách có thể mua bảo hiểm hàng hoá (3% giá trị tiền hàng), khi mất hàng chúng tôi đền 100% giá trị tiền hàng
  4. Bảng giá vận chuyển đặc biệt của chúng tôi bao gồm phần tính theo khối lượng và trọng lượng, giá trị nào lớn hơn sẽ là chi phí phải trả của quý khác. Ví dụ, 1 kiện hàng năng 5kg với kích thước là 40cm*20cm*15Cm, như vậy chúng ta có chi phí theo trọng lượng là 5*19.000 = 95.000 trong khi tính theo khối lượng chi phí của quý khách là 0.4*0.2*0.15*3.600.000=43.200 VNĐ. Vậy chi phí vận chuyển mà quý khách phải trả là 95.000 VNĐ

Cân nặng được làm tròn thấp nhất về 0.5kg