DỊCH VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VÀ ĐỀN BÙ TỔN THẤT TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

07-11-2023

Chia sẻ

Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa mà GOLINK cung cấp là hình thức bảo hiểm cho các rủi ro phát sinh không mong muốn gây mất mát/thất lạc hàng hoá trong quá trình vận chuyển (từ khi đơn hàng kí nhận thành công tại Kho Trung Quốc của Golink cho đến khi giao đến địa chỉ khách hàng chỉ định). Hàng hóa được gửi tới kho GOLINK tại Trung Quốc qua các hình thức chuyển phát khi nhận hàng sẽ có lưu lại chữ ký viết tay hoặc dấu nhận hàng của kho Trung Quốc.
Tính chất của gói bảo hiểm là không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với những đơn hàng giá trị cao, đơn hàng dễ vỡ hoặc dễ thất lạc sẽ được ưu tiên tham gia gói bảo hiểm, điều này sẽ có lợi cho quý khách, dễ dàng được bồi thường theo chính sách của GOLINK.

Giá trị được bảo hiểm

  • Trong trường hợp không sử dụng dịch vụ bảo hiểm, GOLINK cam kết bồi thường tối đa 4 lần cước vận chuyển trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển của GOLINK.
  • Trong trường hợp sử dụng dịch vụ bảo hiểm, GOLINK cam kết đền 100% giá trị tiền hàng nếu bị mất, hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển của GOLINK.

Đối với các hàng hóa dễ vỡ, hỏng, biến dạng GOLINK khuyến khích khách hàng sử dụng thêm dịch vụ gia cố hàng hóa (đóng gỗ, chống sốc), sau khi đã áp dụng biện pháp gia cố và sử dụng cả dịch vụ bảo hiểm thì GOLINK sẽ bồi thường tối đa 100% giá trị hàng.

PHÍ BẢO HIỂM = 3% tổng giá trị hàng hoá được kê khai trong đơn hàng

  • Dịch vụ chỉ áp dụng đối với đơn hàng ký gửi lựa chọn hình thức Vận chuyển tổng hợp và Thương mại điện tử (TMĐT)
  • GOLINK không chịu trách nhiệm với các trường hợp Khách hàng kê khai thông tin không đúng, nhà cung cấp phát hàng thiếu, hàng hóa thất lạc do đơn vị vận chuyển nội địa Trung làm mất trước khi giao tới kho…

Lưu ý: Quý khách cần khai thông tin giá trị hàng hóa đúng sự thật, trong quá trình bồi thường, có thể GOLINK sẽ cần quý khách cung cấp tài liệu chứng minh giá trị thực tế của hàng hóa hoặc nếu không GOLINK sẽ check giá thị trường.