CÔNG THỨC QUY ĐỔI CÂN NẶNG TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN

07-11-2023

Chia sẻ

 

Cân nặng quy đổi hay còn gọi cách khác là trọng lượng thể tích. Nghĩa là khoảng không gian chiếm mất của một lô hàng tính theo cân. Nó thể hiện mật độ của một lô hàng. Một phần sản phẩm chiếm khối lượng hơn của không gian, so với trọng lượng thực tế của nó. Trọng lượng thể tích hoặc chiều được tính toán và so với trọng lượng thực tế của lô hàng để xác định là lớn hơn, trọng lượng cao hơn được sử dụng để tính toán chi phí vận chuyển.

Lý do phải áp dụng cân nặng quy đổi:

Một phương tiện được phép tham gia giao thông phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về an toàn giao thông và tải trọng tối đa được phép lưu thông theo đăng kiểm. Diện tích sử dụng của thùng xe bị chiếm dụng phần lớn dẫn tới không thể xếp thêm hàng hóa khác, điều này đồng nghĩa với việc công suất khai thác của chiếc xe sẽ bị giảm. Mặc dù tải trọng của xe vẫn còn, nhưng diện tích để xếp những hàng hóa khác thì không còn, vậy nên việc áp phí dịch vụ theo cân nặng quy đổi sẽ đáp ứng được điều này.

GOLINK áp dụng công thức quy đổi cân nặng của hàng hoá, cụ thể như sau:

Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/6000.

Nguyên tắc:

+ Nếu cân nặng thực tế ≥ cân nặng quy đổi: Golink tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.

+ Nếu cân nặng thực tế < cân nặng quy đổi: Golink tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi.

Ví dụ: Sản phẩm bàn học nặng 5kg; kích thước dài/rộng/cao của kiện hàng lần lượt là 50, 40, 45 cm.

Cân nặng quy đổi của sản phẩm: (50x40x45)/6000 = 15kg

Lưu ý:

Golink mặc định tính phí vận chuyển theo nguyên tắc quy đổi trên với mọi kiện hàng và không có trách nhiệm thông báo về việc sẽ áp dụng tính theo cân nặng quy đổi hay cân nặng thực tế với mỗi đơn hàng cụ thể.